DANH MỤC

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NĂM 2016


 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH MTV XNK VÀ

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN HN

—————–

V/v: Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doạnh nghiệp năm 2016

   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

       

                 

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2017

 

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI

DOANH NGHIỆP NĂM 2016

 

Năm 2015, trong quá trình triển khai thực hiện CPH Công ty, xuất hiện nhiều khó khăn vướng mắc liên quan như các vấn đề xử lý tài chính khi xác định giá trị doanh nghiệp, việc dự án B5 cầu Diễn có nhiều sai phạm mà Bộ công an đang tiến hành khởi tố, điều ta các cán bộ của Công ty có liên quan. Ngày 5/4/2016 Văn phòng Chính phủ có văn bản số 2275/VPCP- ĐMDN về việc cổ phần hóa Công ty HAIC, truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh: “UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo tạm dừng thực hiện cổ phần hóa Công ty HAIC đến khi có ý kiến kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về Dự án B5 Cầu Diễn”.

Công ty TNHH MTV XNK & Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội là đơn vị thực hiện kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa giai đoạn 2016 -2020 (Văn bản số 5318/UBND – KT ký ngày 13/9/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND thành phố giao đoạn 2016-2020):

Quyết định số 1565/QĐ – UBND ngày 07/3/2017 của UBND thành phố về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty;

Quyết định số 1523/QĐ-STC-BCĐ ngày 15/3/2017 của Ban chỉ đạo Cổ phần hóa doanh nghiệp về việc kiện toàn Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty;

Kế hoạch triển khai thực hiện cổ phần hóa của Công ty năm 2017 theo Quyết định số 93/UBND-KT ngày 09/01/2017 của UBND Thành phố Hà Nội như sau:

– Tháng 4/2017 Tuyên truyền phổ biến chính sách, thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc;

– Tháng 5/2017 Lựa chọn, ký hợp đồng đơn vị tư vấn xác định GTDN;

– Tháng 6/2017 Phương án sử dụng cơ sở nhà đất;

– Tháng 7 – 8 /2017 xử lý tài chính và xác định GTDN;

– Tháng 9/2017 họp BCĐ, BĐM thông qua trình UBND Thành phố phê duyệt GTDN, xây dựng tiêu chí nhà đầu tư chiến lược (nếu có);

– Tháng 10/2017 lập phương án CPH, họp BCĐ, BĐM thông qua phương án CPH;

– Tháng 11/2017 trình UBND thành phố phê duyệt phương án CPH;

– Tháng 12/2017, tháng 1/2018 bán cổ phần;

– Tháng 2/2018 tổ chức đại hội cổ đông và tháng 3/2018 UBND thành phố phê duyệt quyết định chuyển Công ty cổ phần.

Công ty TNHH MTV XNK & ĐT XD phát triển Hà Nội đang trong giai đoạn lựa chọn đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty.

 

 

  CHỦ TỊCH – TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Vũ Tiến Thành

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Xây dựng Phát triển Hà Nội.

Địa chỉ: 116 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, TP Hà Nội.

MST: 0100102936.

Tài khoản số 119000002979 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thăng Long.

Đại diện: Ông Vũ Tiến Thành.

Chức vụ: Chủ tịch - Tổng Giám đốc.