DANH MỤC

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2017


UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH MTV XNK VÀ

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN HN

—————–

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

—————–

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2017

 

 

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2017

 

Thông tin về tình hình hình quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp

 

TT Họ và tên Năm sinh Chức danh Phân loại thành viên Trình độ chuyên môn Kinh nghiệm nghề nghiệp Các vị trí quản lý đã nắm giữ Công việc quản lý được giao
Chức danh tại doanh nghiệp Chức danh tại Công ty khác (nếu có)
I. HĐTV hoặc Chủ tịch Công ty 1. Ông: Vũ Tiến Thành 1974 Chủ tịch – Tổng giám đốc Công ty Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nông nghiệp Hà Nội GFS   Thạc sĩ kinh tế   Phó tổng giám đốc Công ty TNHHMTV XNK & ĐTXD PTHN Chủ tịch – Tổng giám đốc Công ty
II. Tổng GĐ hoặc GĐ                  
III. Phó TGĐ hoặc phó GĐ                  
IV. Kế toán trưởng                  

 

   

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH – TỔNG GIÁM ĐỐC

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Xây dựng Phát triển Hà Nội.

Địa chỉ: 116 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, TP Hà Nội.

MST: 0100102936.

Tài khoản số 119000002979 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thăng Long.

Đại diện: Ông Vũ Tiến Thành.

Chức vụ: Chủ tịch - Tổng Giám đốc.