DANH MỤC

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2016


UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘICÔNG TY TNHH MTV XNK VÀ

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN HN

—————–

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

—————–

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2016

 

 

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2016

 

Thông tin về tình hình hình quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp

 

TT Họ và tên Năm sinh Chức danh Phân loại thành viên Trình độ chuyên môn Kinh nghiệm nghề nghiệp Các vị trí quản lý đã nắm giữ Công việc quản lý được giao
Chức danh tại doanh nghiệp Chức danh tại Công ty khác (nếu có)
I. HĐTV hoặc Chủ tịch Công ty 1. Ông: Vũ Tiến Thành 1974 Chủ tịch – Tổng giám đốc Công ty Thạc sĩ kinh tế Phó tổng giám đốc Công ty TNHHMTV XNK & ĐTXD PTHN Chủ tịch – Tổng giám đốc Công ty
II. Tổng GĐ hoặc GĐ
III. Phó TGĐ hoặc phó GĐ
IV. Kế toán trưởng

 

NGƯỜI LẬP BIỂU CHỦ TỊCH – TỔNG GIÁM ĐỐC

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Xây dựng Phát triển Hà Nội.

Địa chỉ: 116 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, TP Hà Nội.

MST: 0100102936.

Tài khoản số 119000002979 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thăng Long.

Đại diện: Ông Vũ Tiến Thành.

Chức vụ: Chủ tịch - Tổng Giám đốc.