DANH MỤC

KẾ HOẠCH SXKD & ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017


UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH MTV XNK VÀ

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN HN

—————–

V/v: Kế hoạch SXKD & ĐT phát triển năm 2017

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

       

                 

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH

SXKD & ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017

 

  1. Khái quát chung về công ty:

Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, được thành lập theo Quyết định số 2288/QĐ-UBND ngày 21/5/2010 của UBND thành phố Hà Nội trên cơ sở chuyển đổi Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng nông lâm nghiệp; Quyết định số 3749/QĐ-UBND ngày 30/7/2010 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt và ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100102936 do Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 05/8/2010, thay đổi lần thứ 4 ngày 16/11/2015.

– Trụ sở chính: 116 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

– Điện thoại (Fax): 04.37553712.

– Vốn điều lệ: 15.000.000.000 đồng (mười lăm tỷ đồng).

– Một số ngành kinh doanh cơ bản như: Trồng hoa, cây cảnh, cây lâu năm, cây giống, hoạt động dịch vụ lâm nghiệp, sản xuất đồ gỗ, tre, nứa, sản xuất vật liệu xây dựng, kinh doanh bất động sản, máy móc thiết bị, ô tô, phụ tùng, vật liệu xây dựng, sắt thép, xi măng, than, XNK các mặt hàng Công ty kinh doanh,…

Hiện nay công ty đang tiến hành thực hiện cổ phần hóa theo kế hoạch được UBND Thành phố phê duyệt.

  1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017:

–  Căn cứ tình hình thực tế, Công ty dự kiến xây dựng kế hoạch với một số chỉ tiêu chính như sau:

+ Doanh thu: 15 tỷ đồng, phân bổ cho các đơn vị:

Văn phòng công ty:                                                          12 tỷ đồng.

Xí nghiệp Chế biến kinh doanh nông lâm sản:                  2 tỷ đồng.

Chi nhánh Quảng Trị:                                                       1 tỷ đồng.

+ Giải quyết việc làm thường xuyên: Cho15 – 22 lao động

+ Thu nhập bình quân: 4 triệu đồng/người/tháng.

– Thực hiện, Ký kết các hợp đồng kinh doanh thương mại, các hợp đồng kinh tế về lĩnh vực xây dựng cơ bản, lâm sản trang trí nội thất vừa và nhỏ. Kinh doanh cây cảnh, cây bóng mát, cây con giống và khai thác có hiệu quả các khu đất Công ty được giao quản lý theo đúng quy định của pháp luật.

– Rà soát, báo cáo Thành phố và các Sở ngành về việc sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ (Giai đoạn 2). Tiếp tục thực hiện công tác cổ phần hóa Công ty theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội.

  1. Công tác tổ chức cán bộ và xây dựng các tổ chức đoàn thể quần chúng:

– Kiện toàn công tác tổ chức bộ máy, rà soát sắp xếp nhân sự cho phù hợp với khả năng năng lực và tình hình thực tế hoạt động SXKD của Công ty.

– Xây dựng và làm tốt mối quan hệ đoàn kết giữa BCH Đảng bộ, Ban Tổng Giám đốc và BCH Công đoàn cơ sở Công ty.

– Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng doanh nghiệp ổn định, phát triển.

  1. Các giải pháp thực hiện:

– Tập trung tích cực thu hồi công nợ khách hàng, công nợ nội bộ; đặc biệt là công nợ liên quan đến dự án B5 Cầu Diễn.

– Cân đối nguồn tài chính, xây dựng phương án SXKD ngắn hạn phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty.

– Tiếp tục kiện toàn các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty; Rà soát các Xí nghiệp – Chi nhánh hoạt động kém hiệu quả; củng cố, kiện toàn tổ chức các phòng ban, đơn vị, bố trí sắp xếp lại cho phù hợp.

– Xây dựng kế hoạch, tiến độ, quyết tâm thực hiện cổ phần hóa Công ty năm 2017 – 2018.

– Toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty đoàn kết thống nhất giữ vững sự tồn tại, ổn định và phát triển của Công ty.

 

  CHỦ TỊCH – TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Vũ Tiến Thành

 

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Xây dựng Phát triển Hà Nội.

Địa chỉ: 116 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, TP Hà Nội.

MST: 0100102936.

Tài khoản số 119000002979 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thăng Long.

Đại diện: Ông Vũ Tiến Thành.

Chức vụ: Chủ tịch - Tổng Giám đốc.