DANH MỤC

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NĂM 2015


 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH MTV XNK VÀ

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN HN

—————–

V/v: Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doạnh nghiệp năm 2015

   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

       

                 

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2016

 

 

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NĂM 2015

 

Công ty HAIC thuộc diện cổ phần hóa nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống hoặc không nắm giữ cổ phần. Kế hoạch cổ phần hóa thực hiện trong giai đoạn 2012-2015:

Quyết định số 4959/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND thành phố về việc thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty;

Quyết định số 5820/QĐ-STC-BCĐ ngày 06/10/2014 của Ban chỉ đạo Cổ phần hóa doanh nghiệp về việc thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty;

Văn bản số 7916/UBND-KT ngày 14/10/2014 của UBND Thành phố về việc chấp thuận lựa chọn đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa Công ty;

Tháng 4/2015 xử lý tài chính và xác định GTDN, lập phương án CPH;

Tháng 5/2015 Tổ thường trực thẩm định GTDN, phương án CPH và Ban chỉ đạo họp thông qua;

Tháng 6/2015 trình Ban đổi mới và UBND thành phố phê duyệt GTDN và phương án CPH; Tháng 8/2015 bán cổ phần;

Tháng 9/2015 tiến hành đại hội đồng cổ đông và chuyển sang hoạt động của công ty cổ phần.

– Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện CPH, xuất hiện nhiều khó khăn vướng mắc liên quan như các vấn đề xử lý tài chính khi xác định giá trị doanh nghiệp, việc dự án B5 cầu Diễn có nhiều sai phạm mà Bộ công an đang tiến hành khởi tố, điều tra các cán bộ của Công ty có liên quan. Nên Công ty chưa xác định được giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa.

 

  CHỦ TỊCH – TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Xây dựng Phát triển Hà Nội.

Địa chỉ: 116 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, TP Hà Nội.

MST: 0100102936.

Tài khoản số 119000002979 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thăng Long.

Đại diện: Ông Vũ Tiến Thành.

Chức vụ: Chủ tịch - Tổng Giám đốc.