DANH MỤC

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KHSXKD HÀNG NĂM VÀ 3 NĂM GẦN NHẤT

 


UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH MTV XNK VÀ

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN HN

—————–

V/v: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện KHSXKD hàng năm và 3 năm gần nhất

   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

       

                 

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2017

 

 

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KHSXKD

HÀNG NĂM VÀ 3 NĂM GẦN NHẤT

 

 

  1. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất: Năm báo cáo 2016:
  2. Thành lập Công ty cổ phần Nông nghiệp Hà Nội – GFS.

Từ nhiều năm trở lại đây, Công ty HAIC gặp rất nhiều khó khăn. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị đình trệ, Công ty không vốn để hoạt động, không có khả năng để thực hiện các hợp đồng kinh tế, sản xuất kinh doanh kém hiệu quả. Đặc biệt là vướng mắc liên quan về tài chính và tính pháp lý xung quanh dự án B5 Cầu Diễn (Bộ Công an đang tiến hành khởi tố, điều tra các cán bộ của Công ty có liên quan đến những sai phạm của dự án, UBND thành phố đã có văn bản 1610/UBND-TNMT ngày 10/3/2015 V/v chỉ đạo xử lý sau thanh tra dự án tại B5 Cầu Diễn), Công ty và đơn vị tư vấn chưa thể hoàn tất việc xác định giá trị doanh nghiệp để triển khai các bước tiếp theo của kế hoạch cổ phần hóa. Trong hoàn cảnh khó khăn của Công ty, các khoản nợ thuế, nợ tiền thuế đất từ nhiều năm trước không có nguồn thanh toán dẫn đến toàn bộ tài khoản của Công ty bị phong tỏa, hóa đơn bị cưỡng chế vì không thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước; CBCNV không có việc làm, tiền lương và các chế độ BHXH- BHYT cho người lao động chưa được giải quyết kịp thời, cơ quan BHXH khởi kiện Công ty do Công ty còn nợ tiền BHXH từ năm 2012 đến nay; nhiều khoản nợ quá hạn không có nguồn để trả,…. Xuất phát từ những khó khăn tồn tại nêu trên, Lãnh đạo Công ty đã họp bàn để tìm giải pháp và hướng đi mới nhằm tháo gỡ khó khăn. Trên cơ sở đề xuất của Công ty gửi UBND-TP, UBND thành phố Hà Nội đã báo cáo Thủ tướng chính phủ xin ý kiến về những tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện CPH tại Công ty HAIC, đề xuất Thủ tướng chính phủ cho phép Công ty HAIC được sử dụng một số đơn vị sản xuất để góp vốn thành lập Công ty cổ phần nhằm giải quyết khó khăn và tạo công ăn việc làm cho người lao động.

Ngày 22/7/2016, UBND Thành phố Hà Nội có Thông báo số 243/TB-UBND Kết luận của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố tại cuộc họp về việc thành lập Công ty cổ phần Nông nghiệp Hà Nội- GFS của Công ty HAIC. Đồng ý cho phép Công ty HAIC cùng 02 pháp nhân là Công ty cổ phần Quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất và Công ty cổ phần văn hóa phẩm & Bao bì Hà Nội thành lập Công ty CP Nông nghiệp Hà Nội- GFS để tổ chức sản xuất, kinh doanh tại 07 cơ sở nhà đất của Công ty HAIC.

Ngày 11/8/2016, UBND Thành phố Hà Nội có công văn số 4786/UBND-KT gửi các sở, ngành và các đơn vị liên quan V/v phương án góp vốn thành lập Công ty CP Nông nghiệp Hà Nội- GFS.

– Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 25.000.000.000 đồng; trong đó Công ty HAIC góp 10.000.000.000 đồng bằng giá trị tài sản trên đất, tương ứng 40% vốn điều lệ. Công ty cổ phần Quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất góp 8 tỷ đồng bằng tiền, tương ứng 32% vốn điều lệ. Công ty cổ phần văn hóa phẩm và Bao bì Hà Nội góp 7 tỷ đồng bằng tiền, tương ứng 28% vốn điều lệ.

– Công ty cổ phần Quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất và Công ty cổ phần văn hóa phẩm & Bao bì Hà Nội có trách nhiệm hỗ trợ Công ty HAIC số tiền 48.000.000.000 đồng. Công ty HAIC có trách nhiệm hạch toán tăng vốn nhà nước và quản lý sử dụng khoản tiền hỗ trợ theo đúng quy định của pháp luật và Thành phố.

Công ty HAIC đã cùng 02 đối tác hoàn thiện thủ tục thành lập Công ty CP Nông nghiệp Hà Nội- GFS, Giấy đăng ký chứng nhận doanh nghiệp – mã số doanh nghiệp 0107609796, đăng ký lần đầu ngày 25/10/2016 do Phòng đăng ký kinh doanh số 2- Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Hiện nay Hội đồng quản trị Công ty CP đang ổn định bộ máy tổ chức Công ty để đi vào hoạt động.

Công ty cổ phần Quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất và Công ty cổ phần văn hóa phẩm & Bao bì Hà Nội đã chuyển cho Công ty số tiền 20 tỷ đồng, số tiền 28 tỷ đồng còn lại các đối tác sẽ tiếp tục chuyển, hoàn thành nghĩa vụ hỗ trợ trong thời gian tới. Công ty đã sử dụng một phần để nộp tiền thuế, nộp tiền thuê đất nợ các năm trước, trả nợ một phần lương và chi phí hành chính của Công ty. Số tiền còn lại sau khi xử lý các tồn tại về tài chính, Công ty đưa vào để thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh.

  1. Việc thực hiện cổ phần hóa Công ty:

Công ty HAIC thuộc diện cổ phần hóa nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống hoặc không nắm giữ cổ phần. Kế hoạch cổ phần hóa thực hiện trong giai đoạn 2012-2015.

Trong quá trình triển khai thực hiện CPH, xuất hiện nhiều khó khăn vướng mắc liên quan như các vấn đề xử lý tài chính khi xác định giá trị doanh nghiệp, việc dự án B5 cầu Diễn có nhiều sai phạm mà Bộ công an đang tiến hành khởi tố, điều ta các cán bộ của Công ty có liên quan. Ngày 5/4/2016 Văn phòng Chính phủ có văn bản số 2275/VPCP- ĐMDN V/v cổ phần hóa Công ty HAIC, truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh: “UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo tạm dừng thực hiện cổ phần hóa Công ty HAIC đến khi có ý kiến kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về Dự án B5 Cầu Diễn”.

Hiện nay,Công ty HAIC là đơn vị thực hiện kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa giai đoạn 2016-2020 (Văn bản số 5318/UBND – KT ký ngày 13/9/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND thành phố giao đoạn 2016-2020).

  1. Các mặt công tác khác:

Trên cơ sở định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh, trước những khó khăn tồn tại lớn trong hoạt động SXKD của Công ty; Đảng ủy – Ban Tổng Giám đốc Công ty đã đánh giá tồn tại nguyên nhân, tìm giải pháp, xác định hướng đi mới trong giai đoạn hiện nay theo hướng tái cơ cấu, tiến tới cổ phần hóa Công ty, cụ thể:.

* Về công tác sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ: UBND Thành phố đã ra Quyết định số 3123/QĐ-UBND ngày 16/6/2016  V/v: phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của Công ty HAIC (giai đoạn 1), cụ thể:

+ Công ty đã thực hiện góp vốn bằng giá trị tài sản trên đất để thành lập Công ty cổ phần Nông nghiệp Hà Nội- GFS gồm 07 cơ sở nhà đất tại: (1) Nhổn, Tây Tựu; (2) Mai Lâm, Đông Anh; (3) Phủ Lỗ, Sóc Sơn; (4) Quất Động, Thường Tín; (5) Tiên Phong, Ba Vì; (6) Xuân Nộn, Đông Anh; (7) Nhuệ Giang và Xuân Phương, Tây Mỗ.

+ Đối với cơ sở nhà đất tại E16- E17 Quỳnh Mai của Công ty, thuộc diện thu hồi bán đấu giá theo quy định. Trong thời gian Công ty thực hiện quy trình bán đấu giá, trước tình hình tài chính khó khăn, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở đã đề xuất Công ty giao cho tổ chức Công đoàn khai thác ngắn hạn cơ sở nhà, đất tại E16- E17 Quỳnh Mai vào mục đích kinh doanh dịch vụ ăn uống cho đến khi Công ty thu hồi để thực hiện bán đấu giá, Công ty đã đồng ý với đề xuất của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở. Hiện nay Công đoàn cơ sở Công ty đã triển khai thực hiện việc khai thác, làm dịch vụ từ tháng 8/2016 và nộp tiền về Công ty là 15 triệu đồng/tháng. Công ty đã hạch toán số tiền này theo đúng quy định. Ngày 07/11/2016, Công ty có tờ trình số 124/CV-CT về việc bán đấu giá cơ sở nhà đất của Công ty tại E16+E17 Quỳnh Mai gửi UBND Thành phố và Sở Tài chính để xin hướng dẫn thực hiện, xác định giá sàn và tiến hành thủ tục theo quy định để bán đấu giá cơ sở nhà, đất tại E16+E17 Quỳnh Mai.

+ Cơ sở nhà đất tại số 191-195 đường Hoàng Quốc Việt, UBND Thành phố tạm giao Công ty tiếp tục quản lý, sử dụng nguyên trạng đến khi UBND Thành phố thu hồi, giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án giao thông giữa đường Nguyễn Văn Huyên và Hoàng Quốc Việt theo quy hoạch của UBND Thành phố.

* Kết quả doanh thu hoạt động SXKD năm 2016 toàn Công ty: Đạt sấp xỉ 905 triệu đồng trong đó:

– Từ việc khai thác cơ sở E16-E17 Quỳnh mai và giao khoán cơ sở nhà đất nhổn là: 325 triệu đồng.

– Ươm trồng chăm sóc cây nông lâm nghiệp do hai đơn vị trực thuộc thực hiện là: 580 triệu đồng:  + Xí nghiệp LN và Dịch vụ Tiên Phong : 380 triệu đồng;

+ Xí nghiệp LN và Dịch vụ Thường Tín : 200 triệu đồng.

– Thanh toán tiền BHXH và chi phí hành chính của Công ty, cụ thể thanh toán tiền BHXH cho người lao động được gần 3 tỷ đồng; trả nợ tiền thuê đất và các khoản chậm nộp 5,8 tỷ đồng.

* Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng bộ máy:

– Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty và công tác cán bộ, năm 2016 Công ty đã rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015- 2020. Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục đề nghị UBND Thành phố và Sở Nội vụ cho phép Công ty thực hiện quy trình kiện toàn các chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty theo quy định; Từng bước ổn định, củng cố, kiện toàn bộ máy Phòng ban, đơn vị trực thuộc cho phù hợp với tình hình thực tế hoạt động SXKD và theo định hướng cổ phần hóa Công ty năm 2017.

Lãnh đạo công tác đoàn thể quần chúng:

Công đoàn cơ sở Công ty trực thuộc Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội. Tổ chức Công đoàn luôn phát huy tốt vai trò chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động, tuyên truyền giáo dục – vận động CNVC- LĐ thực hiện đường lối của Đảng, chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện chức năng tham gia quản lý, phối hợp với chính quyền tạo môi trường dân chủ để CNVC- LĐ phát huy quyền tự chủ của mình.

  1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất: (có phụ lục chi tiết kèm theo)

 

CHỦ TỊCH – TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Vũ Tiến Thành

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Xây dựng Phát triển Hà Nội.

Địa chỉ: 116 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, TP Hà Nội.

MST: 0100102936.

Tài khoản số 119000002979 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thăng Long.

Đại diện: Ông Vũ Tiến Thành.

Chức vụ: Chủ tịch - Tổng Giám đốc.