DANH MỤC

THÔNG TIN BẤT THƯỜNG CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2016


UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH MTV XNK VÀ

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN HN

—————–

 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

       

                 

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2016

 

 

 

THÔNG TIN BẤT THƯỜNG CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2016

 

         1 – Ngày 11/8/2016, UBND Thành phố Hà Nội có văn bản số 4768/UBND-KT về việc cho phép Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu & Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội cùng 02 pháp nhân là: Công ty cổ phần quan hệ Quốc tế đầu tư sản xuất và Công ty cổ phần văn hóa phẩm & bao bì Hà Nội thành lập Công ty cổ phần nông nghiệp Hà Nội GFS để tổ chức sản xuất kinh doanh tại 07 cơ sở nhà đất của Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu & Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội được giao quản lý sử dụng tại quyết định số 3132/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 của UBND Thành phố Hà Nội.

– Vốn điều lệ của Công ty cổ phần nông nghiệp Hà Nội GFS là: 25 tỷ đồng.

Trong đó:

+ Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu & Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội góp 10 tỷ đồng bằng giá trị tài sản trên đất, tương ứng 40% vốn điều lệ.

+ Công ty cổ phần quan hệ Quốc tế đầu tư sản xuất góp 8 tỷ đồng bằng tiền, tương ứng 32% vốn điều lệ.

+ Công ty cổ phần văn hóa phẩm & bao bì Hà Nội góp 7 tỷ đồng bằng tiền, tương ứng 28% vốn điều lệ.

2 – Ngày 25/10/2016, Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần cho Công ty cổ phần nông nghiệp Hà Nội GFS – Mã số doanh nghiệp: 0107609796.

 

 

  CHỦ TỊCH – TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Vũ Tiến Thành

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Xây dựng Phát triển Hà Nội.

Địa chỉ: 116 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, TP Hà Nội.

MST: 0100102936.

Tài khoản số 119000002979 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thăng Long.

Đại diện: Ông Vũ Tiến Thành.

Chức vụ: Chủ tịch - Tổng Giám đốc.