DANH MỤC

KẾ HOẠCH SXKD & ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018


UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘICÔNG TY TNHH MTV XNK VÀ

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN HN

—————–

V/v: Kế hoạch SXKD & ĐT phát triển năm 2018

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

       

                 

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2018

 

 

KẾ HOẠCH

SXKD & ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018

 

  1. Khái quát chung về công ty:

Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, được thành lập theo Quyết định số 2288/QĐ-UBND ngày 21/5/2010 của UBND thành phố Hà Nội trên cơ sở chuyển đổi Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng nông lâm nghiệp;

– Trụ sở chính: 116 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

– Điện thoại (Fax): 04.37553712.

– Vốn điều lệ: 15.000.000.000 đồng (mười lăm tỷ đồng).

– Một số ngành kinh doanh cơ bản như: Trồng hoa, cây cảnh, cây lâu năm, cây giống, hoạt động dịch vụ lâm nghiệp, sản xuất đồ gỗ, tre, nứa, sản xuất vật liệu xây dựng, kinh doanh bất động sản, máy móc thiết bị, ô tô, phụ tùng, vật liệu xây dựng, sắt thép, xi măng, than, XNK các mặt hàng Công ty kinh doanh,…

Công ty là đơn vị thực hiện kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa giai đoạn 2016-2020. Hiện nay công ty đang tiến hành thực hiện cổ phần hóa theo kế hoạch được UBND Thành phố phê duyệt.

  1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018:

–  Căn cứ tình hình thực tế, Công ty dự kiến xây dựng kế hoạch với một số chỉ tiêu chính như sau:

+ Doanh thu và thu nhập khác: 4 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận                             : 100 triệu đồng

+ Giải quyết việc làm thường xuyên: Cho15 – 22 lao động

+ Thu nhập bình quân: 4 triệu đồng/người/tháng.

– Đẩy mạnh các hoạt động tìm kiếm hợp các hợp đồng kinh doanh thương mại, các hợp đồng kinh tế về lĩnh vực xây dựng cơ bản, lâm sản trang trí nội thất vừa và nhỏ. Tổ chức sản xuất kinh doanh , khai thác có hiệu quả tại các cơ sở nhà đất của Công ty được giao quản lý đúng quy định của pháp luật, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

– Tập trung rà soát công nợ phải thu, công nợ phải trả, lập hồ sơ công nợ, cùng đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp và thực hiện các bước theo quy trình, quy định của UBND thành phố và các Sở ngành giao nhằm từng bước ổn định, giữ vững sự tồn tại Công ty, để thực hiện công tác cổ phần hóa Công ty giai đoạn 2016-2020 theo tiến trình của UBND thành phố giao.

  1. Công tác tổ chức cán bộ và xây dựng các tổ chức đoàn thể quần chúng:

– Củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức hoạt động của từng phòng, ban; rà soát sắp xếp nhân sự cho phù hợp với khả năng năng lực và tình hình thực tế hoạt động SXKD của Công ty. Sắp xếp lao động và trả lương cho người lao động đảm bảo khoa học, hợp lý nâng cao hiệu quả công việc, năng suất lao động và bố trí phù hợp với tiêu chuẩn chức danh cho từng vị trí công tác.

– Xây dựng và làm tốt mối quan hệ đoàn kết giữa BCH Đảng bộ, Ban Tổng Giám đốc và BCH Công đoàn cơ sở Công ty.

– Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng doanh nghiệp ổn định, phát triển.

  1. Các giải pháp thực hiện:

– Tập trung tích cực thu hồi công nợ khách hàng, công nợ nội bộ; đặc biệt là công nợ liên quan đến dự án B5 Cầu Diễn.

– Cân đối nguồn tài chính, xây dựng phương án SXKD ngắn hạn phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty. Tăng cường kiểm soát và quản lý chi tiêu nhằm đem lại hiệu quả kinh tế và lợi nhuận hợp lý cho doanh nghiệp. Rà soát chặt chẽ các chi phí, hướng tới mục tiêu tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; Thực hành tiết kiệm trong chi tiêu, mua sắm, sử dụng tài sản đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và quy định quy chế của Công ty.

– Rà soát các Xí nghiệp – Chi nhánh hoạt động kém hiệu quả; củng cố, kiện toàn tổ chức các phòng ban, đơn vị, bố trí sắp xếp lại cho phù hợp.

– Xây dựng kế hoạch, tiến độ, quyết tâm thực hiện cổ phần hóa Công ty năm 2018.

– Toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty đoàn kết thống nhất giữ vững sự tồn tại, ổn định và phát triển của Công ty.

 

CHỦ TỊCH – TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 ĐÃ KÝ

 

 

 

Vũ Tiến Thành

 

 

 

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Xây dựng Phát triển Hà Nội.

Địa chỉ: 116 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, TP Hà Nội.

MST: 0100102936.

Tài khoản số 119000002979 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thăng Long.

Đại diện: Ông Vũ Tiến Thành.

Chức vụ: Chủ tịch - Tổng Giám đốc.