DANH MỤC

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI KHÁC NĂM 2016


UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH MTV XNK VÀ

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN HN

—————–

V/v: Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác năm 2016

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

       

                  

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2017

 

 

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI KHÁC NĂM 2016

 

 

  1. Một số chỉ tiêu về nhiệm vụ công ích: (Không có)
  2. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp:

          – Công ty thực hiện các biện pháp an toàn, vệ sinh môi trường nơi làm việc, đồng thời công ty thực hiện nghiêm túc việc nộp phí bảo vệ môi trường.

– Công ty phối hợp với công đoàn, đoàn thanh niên, Đảng bộ công ty thực hiện các đóng góp xã hội, ủng hộ đồng bào lũ lụt, thăm hỏi động viên cán bộ công nhân viên lúc ốm đau.

 

 

  CHỦ TỊCH – TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Vũ Tiến Thành

 

 

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Xây dựng Phát triển Hà Nội.

Địa chỉ: 116 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, TP Hà Nội.

MST: 0100102936.

Tài khoản số 119000002979 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thăng Long.

Đại diện: Ông Vũ Tiến Thành.

Chức vụ: Chủ tịch - Tổng Giám đốc.